21.01.2010 / 16:02:33Autor: Soňa Juriková

Oči a cukrovka

Podľa niektorých štatistík až 80 % diabetikov, ktorí majú cukrovku 10 a viac rokov, má poškodenie zraku spôsobené cukrovkou. Toto ochorenie sa nazýva diabetická retinopatia a je najčastejšou príčinou slepoty dospelých vo vyspelých krajinách. Našťastie, tento údaj nemusí platiť aj o vás, ak svojim očiam venujete dostatočnú pozornosť.


Diabetická retinopatia

Sietnica (retina) je štruktúrou, na ktorú sa v oku premieta obraz, podobne ako film vo fotoaparáte. Ak diabetik nemá svoje ochorenie pevne pod kontrolou, cukrovka spôsobuje patologické zmeny na všetkých cievach a medzi nimi aj na sietnici, ktorá je husto popretkávaná cievkami. Poškodené môžu byť rôzne vrstvy sietnice (viac si o oku prečítajte na začiatku časopisu), alebo môže vzniknúť na sietnici krvácanie či jej opuch. Vo všeobecnosti platí, že všetci diabetici sú rizikovou skupinou, čo sa týka poškodenia zraku, preto by mali chodiť na pravidelné kontroly k očnému lekárovi. U dospelých vo veku 20 až 74 rokov je cukrovka hlavnou príčinou nových prípadov slepoty. Diabetická retinopatia sa ročne podpisuje pod 12 000 až 24 000 nových prípadov slepoty. Vzhľadom na takto znepokojujúci výhľad do budúcnosti snáď cukrovkárov upokojí vedecké zistenie, že väčšine nových prípadov (90 %) by sa dalo zabrániť alebo aspoň zmierniť ich priebeh. A to pravidelným sledovaním zraku a dôslednosťou v liečbe cukrovky.

Ako „funguje“ cukrovka?

Cukrovka (diabetes mellitus) je hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi (hyperglykémiou) a poruchou spracovania sacharidov v ľudskom tele. Odhaduje sa, že cukrovku má asi 5 – 7 % populácie. Poznáme 3 hlavné typy cukrovky:
I. typ DM – typ cukrovky závislý na inzulíne. Tento typ sa väčšinou zistí v detstve alebo puberte, občas až v dospelosti. Pankreas diabetika 1. typu z rôznych príčin celkom prestane vyrábať inzulín a pacient si ho musí dopĺňať inou cestou.
II. typ DM – cukrovka nezávislá na inzulíne. Tento typ cukrovky sa pôvodne volal aj tzv. starecká cukrovka, pretože bol typický pre starších, často obéznych pacientov. V súčasnosti sa však vyskytuje aj u mladých ľudí. Problém pri tomto type nie je v tom, že by telo inzulín nevyrábalo, ale v tom, že bunky v tele diabetika II. typu začnú byť odolné voči inzulínu. Nedokážu teda spracúvať glukózu z krvi a využívať ju ako zdroj energie. Paradoxne, telo tento stav vníma, ako keby malo glukózy nedostatok, hoci opak je pravdou. Tretím základným typom cukrovky je tzv. tehotenská (gestačná) cukrovka. Vyskytuje sa u žien, ktoré síce predtým nemali cukrovku, no počas tehotenstva sa im zvýši hladina glukózy. Tento typ postihuje asi 4 % žien a v niektorých prípadoch môže viesť k celkovému rozvinutiu cukrovky II. typu aj po pôrode. Cukrovka spôsobuje viacero dlhodobých zdravotných komplikácií. K najčastejším patria srdcovo-cievne ochorenia, zlyhanie obličiek, poškodenie sietnice, slepota, poškodenie nervov, erektilná dysfunkcia alebo celkové horšie hojenie rán. Preto je pre diabetikov zvlášť dôležité, aby sa o svoje cievy starali. Napríklad tým, že nebudú fajčiť, upravia si hmotnosť a krvný tlak, dajú pozor na správnu kompenzáciu cukrovky a dobrú hladinu cholesterolu.

Ako „funguje“ inzulín?

Inzulín je hormón, ktorý vzniká v pankrease a pomáha bunkám prijať glukózu z krvi a využiť ju ako energiu. Ak sa ho v tele nenachádza dosť, bunky glukózu nevedia spracovať. Nedostatok inzulínu (alebo žiadny) vyvolá u pacienta hyperglykémiu – zvýšenú hladinu krvného cukru (glukózy). Ak tento stav trvá dlhodobo, krvný cukor začne cievy poškodzovať. Zmeny na drobných cievach – tzv. mikroangiopatia – sa prejavujú hlavnými komplikáciami diabetu:
— chorobnými zmenami na sietnici oka (diabetická retinopatia),
— chorobnými zmenami na obličkách (diabetická nefropatia),
— a zmenami na periférnych nervoch (diabetická neuropatia).
Zmeny na veľkých cievach – tzv. makroangiopatia – sa prejavia artériosklerózou hlavne ciev v oblasti predkolenia a koronárnych ciev srdca. To znamená, že cievy postupne strácajú svoju pružnosť a vápenatejú. Uvedené cievne zmeny môžu viesť k rôznym vážnym komplikáciám a jednou z nich je aj slepota. U diabetikov sa slepota vyskytuje 20-krát častejšie ako u ostatnej populácie a najčastejšie sa začína po 15 rokoch trvania choroby. Niekedy sa môže stať, že očný lekár zistí diabetickú retinopatiu ešte predtým, ako sa u pacienta zistí samotná základná choroba, teda cukrovka. Za hlavné rizikové faktory vzniku diabetickej retinopatie sa pokladajú dlhé trvanie diabetu, hyperglykémia, nadváha, vysoký krvný tlak, fajčenie, alkohol, vysoký cholesterol, poškodenie obličiek, hormonálna antikoncepcia a chudokrvnosť.

Ako „funguje“ diabetická retinopatia?

Poškodenie sietnice oka spôsobené cukrovkou sa môže prejaviť vznikom malých vydutín na tepnách sietnice (mikroaneuryzmy) a tvorbou nových ciev, alebo drobnými krvácaniami do sietnice (hemorágiami). Tieto drobné krvácania vzniknú tým, že spomínané vydutiny (mikroaneuryzmy) prasknú. Nie je dobré ani to, keď sa na sietnici začnú tvoriť nové cievky namiesto tých poškodených, pretože väzivo sietnice tak zhrubne, a to môže vyústiť až do úplnej slepoty. U diabetikov sa častejšie vyskytuje aj sivý zákal (katarakta) a zelený zákal (glaukóm). Zjednodušene povedané: sivý zákal je skalenie šošovky a zelený zákal – správne nazývaný glaukóm, je poškodenie zrakového nervu vysokým vnútroočným tlakom. (Viac o glaukóme si prečítajte v tomto čísle Oftalmo magazínu.) Úskalím diabetickej retinopatie je, že nebolí a nepredchádzajú jej nejaké neprehliadnuteľné „varovania“. Napríklad aj opuch sietnice, ktorý môže stratu zraku spôsobiť pomerne rýchlo, sa nemusí prejaviť nejakým viditeľným vývojom, ktorý by diabetika varoval. Ak predsa, tak za prípadný „varovný prst“ môžeme pokladať občasné rozmazané videnie alebo problém s čítaním či šoférovaním. Niekedy sa zrak môže v priebehu dňa zlepšovať alebo zhoršovať. Prvým viditeľným prejavom poškodenia sietnice býva prasknutie cievky, ktoré človek pozoruje akoby mu v zornom uhle v jednom oku plávala nejaká špinka. Po pár hodinách sa to zvykne samo upraviť. O pár dní alebo týždňov nato zvykne nastať rozsiahlejšie krvácanie, ktoré diabetikovi rozostrí zrak. Zriedkavo sa stane aj to, že poškodenie je náhle a hneď vážne – človek zrazu rozozná iba svetlo a tmu. Neraz takéto krvácanie nastane počas spánku.

Diabetická retinopatia má zjednodušene povedané 3 štádiá:

1. štádium: neproliferatívna retinopatia – to znamená, že na drobných cievkach na sietnici vznikajú vyššie spomínané vydutiny (mikroaneuryzmy). Tie niekedy prasknú a menšie množstvo krvi sa vyleje do sietnice. V tomto štádiu sa u diabetikov môžu do sietnice ukladať tukové látky – akési žltkavé usadeniny (tvrdé exsudáty). Po čase sa niekedy vstrebú, ale ostávajú po nich jazvy, čím je funkcia sietnice v danom mieste horšia.
2. štádium: preproliferatívna retinopatia – pre toto štádium sú typické tzv. mäkké exsudáty, ktoré naznačujú poruchu prekrvenia povrchových vrstiev sietnice. V okrajových oblastiach sietnice bez prekrvenia sa môžu kapiláry rozširovať a vytvárať tzv. IRMA (intraretinálne mikrovaskulárne abnormality) a začínajú vznikať nové cievky, ktoré spôsobujú zhrubnutie sietnice.
3. štádium: proliferatívna retinopatia – toto štádium poškodenia sietnice je najzávážnejšie. Novotvorba ciev výrazne postupuje, a to znamená aj mohutné hrubnutie väziva, a následne krvácania do sietnice a aj do vnútra oka – do sklovca. V konečnom štádiu ochorenia sa sietnica úplne odlúpne od ostatných častí (cievovky a očného bielka) a nastáva slepota. V prípade progresie retinopatie alebo započatia liečby laserovou fotokoaguláciou sú potrebné častejšie kontroly očným lekárom (oftalmológom). Tehotné diabetičky by mali mať vyšetrenie očného pozadia každé 3 mesiace.

Liečba a prevencia diabetickej retinopatie

Základom úspechu je predovšetkým veľký dôraz na dobrú kompenzáciu cukrovky a úpravu krvného tlaku, pretože rozvinutá diabetická retinopatia sa nedá vyliečiť. Medikamentóznou liečbou však možno ovplyvniť cievnu stenu a laserovou liečbou sa zasa dá rozvoj nepriaznivých zmien na sietnici spomaliť. Ak ide o vážne krvácanie v oku, pri ktorom sa krv vyliala do sklovca a nevstrebe sa sama, musí sa oko operovať. Operuje sa aj odlúpenie sietnice. Rozvinutá retinopatia sa rieši laserovou fotokoaguláciou. (Viac o operáciách oka nájdete v tomto čísle Oftalmo magazínu.) Najúčinnejšou prevenciou vzniku a rozvoja diabetickej retinopatie je preto zabrániť dlhodobej hyperglykémii a obmedziť ostatné rizikové faktory – nadváhu, vysoký krvný tlak, fajčenie, poruchu metabolizmu tukov atď. Odporúčajú sa vitamíny B, C, E.

Zdroj: Diabetická retinopatia, pre Unimed Pharma MUDr. Zuzana Sedláčková, Očná ambulancia Malacky

Naposledy pridané články
Obrázok

Charles Dickens a epilepsia

Dátum: 03.12.2013 16:14:30
Autor: Soňa Juriková
Obrázok

Žijete v súlade s vašimi vnútornými hodinami?

Dátum: 03.12.2013 16:08:33
Autor: Dobroslava Medvecová
Obrázok

Unikátna operácia martinských urológov

Dátum: 25.07.2013 18:25:16
Autor: Soňa Juriková
© Copyright 2010, Infopacient. All rights reserved. Edičné princípy