Sociálna poradňa

SOCIÁLNA PORADNA JE OD 1.10.2011 POZASTAVENÁ. NOVÉ OTÁZKY NEBUDÚ ZODPOVEDANÉ. ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE

Na vaše otázky odpovedá
sociálny poradca
poberanie davky v hmotnej nudzi
Autor: Mirka, zaslané: 19.10.2010, 21:44:45
Dobrý večer, chcem sa spýtať, či ten, kto poberá davku v hmotnej nudzi môže aj pracovať mimo toho na dohodu alebo brigadne ale nepresahuje výšku životného minima a či má nárok aj na poberanie tejto dávky. 
A ešte ma zaujíma, či sa musia nejaké papiere predložiť na sociálke o tom, že pracuje cca. 10 hodin za mesiac a zarobi cca. 15 eur.
Ďakujem za odpoved
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 20.10.2010, 06:24:07
Odpoveď na otázku Dobré ráno,

pri podaní si žiadosti o poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej sa príjem zisľuje za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, pričom sa prihliada aj na priemerný mesačný príjem za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti. Za príjem sa nepovažuje príjem z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy a príjmy získané na základe dohody o vykonaní práce do výšky dvojnásobku životného minima získaných za 12 mesiacov. To znamená, že v období jedného kalendárneho roka nesmie presiahnúť tento príjem 185,38 eura x 2, t.j. 370,76 eura. Mesačne nesmie presiahnúť Váš príjem cca 30 eur. Pri podaní si žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi je potrebné skutočnosť, že pracujete a máte príjem, oznámiť sociálnemu pracovníkovi, u ktorého si žiadosť budete podávať. Okrem toho je potrebné splniť aj iné podmienky podania si žiadosti  o posúdenie nároku na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k nej.
sociálna pomoc, soc. podpora
Autor: Zuzana, zaslané: 19.10.2010, 21:20:11
Dobrý večer,
viete mi prosím poradiť o akú sociálnu pomoc
( jednorázovú, resp. opakovanú )  by som  ako slobodná matka mohla požiadať? a zároveň na aké iinštitúcie sa  mám obrátiť? poberám IBA  rodičovský príspevok ( nebola som dobrovoľne pripoistená, počas tehotenstva som bola študentkou). Otcovstvo dieťaťa nebolo z vážnych dôvodov priznané,  dôsledkom toho nepoberám ani žiadne výživné. Zaujíma ma najmä otázka ( náhradného?? )  výživného.
Bývam u rodičov, som odkázaná  po finan. stranke na ich pomoc, rod. príspevok mi pokryje iba základné potreby na prežitie.
ďakujem za radu.
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 20.10.2010, 06:34:23
Odpoveď na otázku Dobrý deň,aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o tom, či máte nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k nej, je potrebné uviesť vo svojom dotaze, koľko máte rokov  a aké sú konkrétne Vaše bytové pomery (platíte rodičom nájom?). Pri uplatnení si nároku na pomoc v hmotnej núdzi je potrebné si uplatniť aj zákonom stanovené nároky, čo vo Vašom prípade je výživné na neplnoleté dieťa.Pri uplatnení si nároku na náhradné výživné sa skúma skutočnosť, či si povinná osoba (vo Vašom prípade otec dieťaťa) neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom tak, ako je upravená splatnosť jednotlivých splátok výživného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej za tri po sebe následujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného  a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť výživné. Je to len jedna z podmienok uplatnenia si nároku na náhradné výživné. Ak máte záujem o Viac informácií, tak sa pýtajte.
opatrovateľský prispevok
Autor: A.Truhliková, zaslané: 19.10.2010, 10:59:53
Dobrý deň,ja  hore menovaná by som sa Vás chcela spýtať,,Koľko môžem dostať opatrovateľsakého príspevku na 6 ročnú dcérku,ktora je TZP a navštevuje Mš na 4 hodiny 3 krát týždenne, a jej postihnutie je na 60 % a vyžaduje si celodennu
opateru...A ja sa tak nemôžem vôbec zamestnáť.
Za vybavenie môjej otázky vopred Dakujem
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 19.10.2010, 15:29:06
Odpoveď na otázku Dobrý deň,ak dieťa navštevuje školské zariadenie menej ako 20 hodín týždenne a Vy nemáte príjem zo zamestnania alebo dôchodku, tak výška peňažného príspevku na opatrovanie je 206,37 + 49,80 eur mesačne. 
staznost na nerespektovanie sudneho rozhodnutia
Autor: L.HANZLIKOVA, zaslané: 19.10.2010, 04:34:51
Prosim o pochopenie.V 1984 som utrpela prac.uraz,mala som CID,aj uraz. rentu.V 2004 mi ho odnali,dakujeme za to p.Kanikovi.Mala som pracu ele nakolko to bolo neunosne,zacala som sa sudit.Zmiercou cestou to bohuzial neslo.Mame 2010 rok a ja mam rozhodnutie,pravny stav,som invalidna,a to najmenej do 4.juna 2009.Na oktobr.komisii v pobocke,PDA  mi vsak priznali inv.od jula 2009.Nakolko ostanem bez prijmu,co mam robit?Nemozem predsa hodit  cele obdobie sudenia za hlavu,a ani to neurobim,aj keby som mala ist k dcere do Holandska,sudit sa o svoje prava tam.Ale na druhej strane ja nemam problem zo zakonom,ale s POISTOVNOU,ktora ma v nazve socialna...dakujem za pochopenie. 
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 19.10.2010, 10:12:07
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

Váš problém je potrebné riešiť prostredníctvom právnej poradne. Preto sa obráťte s touto otázkou na našu právnu poradňu.
Dva príspevky za opatrovanie
Autor: Zuzana, zaslané: 19.10.2010, 03:35:51
Dobrý deň, opatrujem svoju matku a poberám príspevok za opatrovanie, moja sesternica tiež opatruje svoju matku a tiež poberá príspevok. Ja sa budem stahovat z miesta bydliska, preto nebudem moct dalej svoju matku opatrovat,  moze toto vykonávat a poberat príspevok za opatrovanie moja sesternica,/ t.j. poberat dva príspevky za jej aj moju matku/.
Ďakujem
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 19.10.2010, 10:08:13
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

Vaša sesternica môže poberať peňažný príspevok na opatrovanie aj na druhú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tento príspevok je navrhnutý v komplexnom posudku. Vaša sesternica musí mať nahlásený trvalý alebo prechodný pobyt v mieste trvalého bydliska Vašej mamy alebo Vaša mama prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu Vašej sesternice. Je to z toho dôvodu, že poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie je celodenná, osobná a riadna starostlivosť o  opatrovanú osobu, ktorá si túto starostlivosť vyžaduje počas 24 hod.
opatrovateľka
Autor: dana, zaslané: 18.10.2010, 20:22:24
Dobrý večer,moja mama má Alzheimerovú chorobu, ked sme sa informovali na možnosti opatrovatelskej služby, bolo nám povedané , že opatrovatelka musí mat prechodný pobyt na adrese mamy. Je táto informácia správna? Opatrovatelka býva v tom istom meste ako mama.

Ďakujem

Autor: Sociálny poradca, zaslané: 18.10.2010, 20:37:58
Odpoveď na otázku Dobrý večer,

peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj inej fyzickej osobe (nie blízkemu príbuznému), ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a býva s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienka bývania sa považuje za splnenú, ak má fyzická osoba (opatroveľ/ka), trvalý alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s ŤZP(opatrovaného) alebo opatrovaná osoba má prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá ju opatruje a s ktorou býva.  Je to z toho dôvodu, že poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie je celodenné, osobné a riadne opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP (pomoc pri výkonávaní všetkých úkonoch sebaobsluhy, pomoc pri domácich prácach a pri kontakte so spoločenským prostredím).
Mám možnosť získať ZŤP ?
Autor: Darinka, zaslané: 18.10.2010, 13:56:31
Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať či diagnózy polyneuropatia -  nález EMG axonálnej senzitívne motorickej neuropatie na DK ľah.až stredne ťažkého stupňa  a chronická lumbalgia s častými obtiažami mi môže pomôcť získať  ZŤP na autobusovú dopravu, prípadne na benzín na auto... Neberiem invalidný dôchodok ale idem na predčasný. Za odpoveď vopred Vám ďakujem.
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 18.10.2010, 14:43:32
Odpoveď na otázku

Dobrý deň,odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a podmienky pre vydanie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím posudzuje posudkový lekár Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe odborných lekárskych nálezov od lekárov špecialistov.  Je potrebné zdokladovať Vaše pohybové obmedzenie, lebo sa bude skúmať, či ste schopný nastúpiť, udržať sa, vystúpiť z hromadného dopravného prostriedku alebo dôjsť na zastávku VHD rovnakým spôsobom ako zdravý občan. Preto Vám doporučujeme, aby ste navštívili oddelenie posudkových činností príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a dohodli si konzultáciu s posudkovým lekárom. Lekár Vám na základe predloženej zdravotnej dokumentácie poradí, či si máte podať žiadosť na preukaz fyzickej osoby s ŤZP alebo žiadosť na peňažný príspevok na zvýšené výdavky na pohonné hmoty.

Mam narok na polovičný invalidný?
Autor: Iveta, zaslané: 18.10.2010, 11:17:13
Dobrý deň, chcem sa spitat už 2aj pol roka mam celiakiu a chcem sa spitat ci mam narok na polovičny invalidny dochodok Dakujem za odpoved
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 18.10.2010, 11:46:37
Odpoveď na otázku Dobrý deň,posúdenia na účely invalidného dôchodku sa posudzuje podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 4 k tomuto zákonu. Posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne bude vychádzať z Vašich aktuálnych nálezov o celiakii prípadne z iných odborných lekárskych nálezov, u ktorých sa liečite. Nie sme posudkoví lekári, aby sme Vám napísali, či budete spĺňať podmienky tohto zákona na priznanie invalidného dôchodku. Svoj zdravotný stav konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom alebo posudkovým lekárom príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Svoj dotaz napíšte aj do poradne všeobecného lekára.
sprievod PV
Autor: Robert Smolka, zaslané: 18.10.2010, 07:09:38
mám nárok na náhradu mzdy,ak veziem svokru do nemocnice(ako sprievod )nakoľko je psychiatrický pacient-nežije s nami v spoločnej domácnosti?
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 18.10.2010, 08:24:46
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

táto otázka nespadá do oblasti socialného poradenstva, preto sa obráťte na našu právnu poradňu.
materska skolka
Autor: ivana slavkovská, zaslané: 17.10.2010, 22:46:05
ja mam 21 rokov mam 3 rocnu dcerku. byvame v malej dedine pri snv. my v dedine mame skolku kde mi ju nechceli a nechcu zobrat ale niejak sme to vybavili ze ju zoberu. ja som na zaciatku hovorila riaditelke, ze mozem byt s nou ja, ale niejak s tym uz vobec nesuhlasi.  tak by som chcela aby bol tam  aj niekto pre moju dcerku.velmi moja mala potrebuje byt v kolektive kde su zdrave deti. dcerka aj ked sa niejak velmi nepohybuje, mentalne ja na tom velmi dobre.  dakujem  
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 18.10.2010, 08:23:11
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

osobná asistencia je v zmysle zákona pre občana s ŤZP od 6 rokov. No myslíme si, že máte na mysli asistenta učiteľa. Takúto možnosť je možné využiť v základnej škole, ak o to škola požiadá. Je potrebné sa informovať u zriaďovateľa škôlky o tejto možnosti.  
prehodnotenie invalidky
Autor: anežka, zaslané: 17.10.2010, 20:29:09
Dobrý deň.Rada by som sa Vás opýtala, kedy si môžem dať prehodnotiť invalidku, ak som ju mala prehodnotenú v apríli tohto roku a mám naplánovanú operáciu pravej ruky na budúci rok v januáry.Budú mi dávať platinu od predlaktia cez zápästie až k strednému prstu na ruke.Takže si nebudem môcť dosť dlhý čas nájsť žiadnu prácu.Som 41% invalidka s reumou seropozitívnou.Za odpoveď Vám pekne ďakujem.
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 17.10.2010, 20:41:38
Odpoveď na otázku Dobrý večer,

o prehodnotenie zdravotného stavu je aktuálne požiadať, ak dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu. V prípade operácie, Vám odporúčame svoj zdravotný stav konzultovať s posudkovým lekárom sociálnej poisťovne, aby nedošlo po prehodnotení invalidného dôchodku k zníženiu miery schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť tak, že nebudete v zmysle zákona invalidnou. Pretože my nie sme posudkoví lekári. 
ivana slavkovská
Autor: materska skolka, zaslané: 17.10.2010, 19:06:17
a aku mame sancu aby sme tu osobnu asistenciu  dostali, a co vsetko k tomu treba.dakujem
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 17.10.2010, 20:36:47
Odpoveď na otázku Dobrý večer,

poprosíme Vás o priblíženie rodinej situácie, komu sa má poskytovať osobná asistencia a kto by ju mal poskytovať ? 
marodka vs. rodicovsky prispevok
Autor: Jana, zaslané: 17.10.2010, 19:00:31
Dobry vecer pan doktor.
Chcela by som Vas poprosit o radu. Nemocenske davky si platim dobrovolne a od augusta mi ich plati aj zamestnavatel. Bohuzial kedze koli nejakym 20 dnom do porodu nesplnim potrebnych 270 dni,nemam narok na matersku. Zdravotny stav mi vsak nedovoluje dlhsie pracovat, kedze som uz v osmom mesiaci, a tak by som sa chcela opytat ako je to s marodkou. Ak by som na nu nastupila uz teraz, mohla by som v nej pokracovat aj po narodeni dietatka? A ako je to potom s rodicovskym prispevkom, je nutne ho nahlasit hned po porode,alebo mozem ostat na marodke dlhsie a o rodicovsky prispevok poziadat az neskor? Pytam sa preto, lebo zo 160 eur pre nas oboch nemam sancu dostatocne sa o babatko postarat a tak by som chcela ostat na marodke, az kym nebude dieta trosku odolnejsie,aby som potom mohla po ukonceni marodky  popri nizkom rodicovskom aj pracovat.
Za vasu pomoc vopred dakujem.
Jana
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 17.10.2010, 20:33:49
Odpoveď na otázku Dobrý večer,

ak práceneschopnosť neukončíte, tak nebudete mať nárok na rodičovský príspevok. V prípade, že budete v aktuálnom mesiaci PN len časť mesiaca, tak nárok na výplatu rodičovského príspevku vznikne. Z tohto vyplýva, že PN dlhšiu ako mesiac je potrebné nahlásiť úradu práce. S otázkou dlžky trvania PN v období tehotenstva sa obráťte na našu poradňu všeobecného lekára. 
Nezamestnana
Autor: Obermannová, zaslané: 17.10.2010, 12:38:52
Dobrý den.Prosím o radu.Som nezamestnaná od 15.2.2010.Začala som poberat davku v nezamestnanosti.Potom som ochorela od 17.4.2010.Podala som si o ID.Stále som vedená na Urade práce.Stále som PN a po skončení podpori v nezamestnanosti nedostávam žiaden príspevok,pretože manžel ma vraj vysoký príjem.Moje otazky:1.Dokedy musim byt PN,ked som podala o ID v juni,teda aký je termín riešenia ID?  2.Aký bude mat vplyv moja nezamestnanost na vypočet buduceho starobneho alebo predčasneho dochodku? Dakujem pekne. 
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 17.10.2010, 16:38:56
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

konanie vo veci dochôdkovej dávky (o invalidný dôchodok) sa začína na základe žiadosti podanej poistencom. Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť o nároku na dávku dôchodkvého poistenia v lehote do 60 dní. Túto lehotuje možné predĺžiť  v mimoriadne zložitých prípadoch o 30 dní, avšak túto skutočnosť musí oznámiť aj žiadateľovi o dôchodkovú dávku. Obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí sa bude započítavať ako náhradná doba, nie však podklad pre výpočet predčasného alebo starobného dôchodku. Ak ste začali dočasnú pracovnú neschopnosť v ochrannej lehote, ste poberateľkou nemocenského, tak za uvedené obdobie Vám nevznikne nárok na výpladu invalidného dôchodku za predpokladu, že Vám bude priznaný.
Dávka v hmotnej núdzi
Autor: zuzulik912, zaslané: 17.10.2010, 10:59:11
Dobrý deň,

rada by soms a informovala do kedy ÚPSVaR vypláca dávku v hmotnrj núdzi lebo do dnešného dňa som ešte nedostala nič

 
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 17.10.2010, 11:10:01
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

úradu začína konanie v deň podania žiadosti a jeho povinnosťou je vydať rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak chýbajú k posúdeniu žiadosti určité podklady, tak úrad vyzve účastníka konania na doloženie v lehote určenej vo výzve a na toto obdobie sa konanie preruší. Dôležitý je dátum podania žiadosti, úrad vypláca dávku v HN v jednom výplatnom termíne 10 - teho a do dohto termínu musí byť rozhodnutie o priznaní DHN právoplatné, inák bude výplatená DHN až v nasledujúcom mesiaci. Ak chcete mať DHN vyplatenú čo najskôr, tak je potrebné zájsť na úrad práce a ak súhlasíte s rozhodnutím vzdať sa práva odvolania prostredníctvom zápisnice. Dňom podpísania zápisnice je rozhodnutie  právoplatné a DHN môže byť vyplatená..    
zapocet rokov
Autor: Bugos M, zaslané: 16.10.2010, 22:01:08
 Dobry den ak potrebujem zapocet rokov a nemam ho od urcitej doby na jednom liste  bol som zamestnany aj nezamestnany  a teraz ho potrebujem mozem ho poziadat kde</?vo svojom meste alebo len v socialnej poistovni ul 29 augusta Bratislave?? Dakujem  s pozdravom mozte mi odpoved poslat na moj email dakujem Bugos
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 17.10.2010, 09:08:11
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

o dobe evidencie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Vám vystavia výpis dôb pracovníci tohto úradu. Každý zamestnávateľ by mal mať zavedenú evidenciu mzdových listov a pri skončení pracovného pomeru by mal vystaviť tzv. zápočtový list. Ústredie Sociálnej poisťovne v Bratislave sumarizuje za každého poistenca informácie o zaplatení povinných odvodov na sociálne poisťovne, a preto požiadajte o výpis túto inštitúciu.
materska skola
Autor: ivana slavkovská, zaslané: 16.10.2010, 21:43:04
dobry den. chcela by som sa len opytat ci sa da aby niekto bol pri mojej dcerke v obycajnej skolke ked ma diagnoza  detsku mozgovu obrnu a je na 50% postihnuta a ma viac ako 3 roky. za odpoved vopred dakujem
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 17.10.2010, 09:03:53
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

zrejme ste poberateľkou rodičovského príspevku pre dlhodobo nepriaznivý stav dieťaťa a Vaša dcérka navštevuje predškolské zariadenie nie viac ako 20 hodín týždenne. Každé predškolské zariadenie má svoje interné normy, podľa ktorých sa postupuje, keď sa do tohto zariadenia umiestňuje dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím. Informujte sa u zriaďovateľa materskej škôlky (obecný alebo mestský úrad) o možnosti školského asistenta prípadne na Krajskom školskom úradu vo Vašom samosprávnom kraji.
otazka
Autor: simona, zaslané: 16.10.2010, 15:07:28
dobry den viete mi povedat kolko je opatrovatelke na 16rocne ho psychiatricky lieceneho chlapca myslim mesacne  o kaku sumu by islo? dakujem simona
ps som rada ze som tuto stranku nasla mam vas velmi rada.
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 16.10.2010, 15:57:55
Odpoveď na otázku Dobrý deň,peňažný príspovok na opatrovanie jednej fyzickej osoby s ŤZP je 111,32 % životného minima, čo  v súčasnosti predstavuje 206,36 eura. Peňažný príspevok je možné zvýšiť o 49,80 eur, ak sa opatrovateľ stará o jednu alebo viacero osôb, ktoré sú nezaopatrené deti a žiadateľ nemá príjem z pracovnej činnosti alebo dôchodku (staráte sa o syna, ktorý je nezaopatrené dieťa). To znamená, že výška peňažného príspevku na opatrovanie je cca 256, 16 eura mesačne.  Táto suma peňažného príspevku na opatrovanie sa vypláca vtedy, ak nezaopatrené dieťa (Váš syn) syn nenavštevuje žiadne školské zariadenie alebo niektoré zo zariadení sociálnych služieb viac ako 4 hodiny denne. 
GAstroduodenálny reflux
Autor: Tomáš, zaslané: 16.10.2010, 09:57:58
Dobrý deň. Pred časom som sem už písal kde ma trápilo ranné vracanie odporučili ste mi ísť na gastroskopické vyšetrenie  .Zistili mi  GAstroduodenálny reflux v ranom štádiu     vraj mám trocha žlče  v žalúdku ,odobrali mi 2 vzorky ,prítomnosť na H.P. a celiakiu  negativne doktor mi predpísal lieky : Degan, Lomac ale  moc mi nezaberajú každé ráno na lačno vyvrátim trocha   horkej žlče inokedy ma natahuje ale nevyvrátim absolutne nič a nemám ani pocit kyslosti alebo horkosti v ústach . Chcel by som sa opýtať či existujú nejaké iné lieky na toto ochorenie  a akú dietu mám dodržiavať dakujem.
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 16.10.2010, 10:06:04
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

táto otázka spadá do poradne všeobecného lekára. Zrejme ste nesprávne vyplnili dotaz na sociálnej poradni.
Ziadost o davku k nezamestnanosti
Autor: Maria Kovacova, zaslané: 15.10.2010, 19:17:48
Dobry den
chcem sa opitat, ze idem si poziadat o davku ku nezamestnanosti a pracovala som v zahranici, no prisla som na to ze mi nesedi datum ukoncenia pracovneho pomeru v pracovnej zmluve a v formulari E101. Jedna sa o tri dni. A teraz neviem ktory datum mam uviest do tlaciva  ziadost o davku ku nezamestnanosti. V zmluve mam datum 20.09.2010 vo formulari mam 18,09,2010. Dakujem za odpoved.
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 15.10.2010, 20:19:05
Odpoveď na otázku Dobrý večer,

nakoľko formulár vyplňa zamestnávateľ, riaďte sa jeho údajmi. Sociálna poisťovňa sa tiež bude riadiť údajmi zametnávateľa. 
Spätné vymáhanie výživného
Autor: Boris Vojtík, zaslané: 15.10.2010, 18:05:15
Dobrý deň.  Chcel by som sa opýtať či mám nárok na vymáhanie výživného? Moja situácia je nasledovná. Mám 21 rokov a študoval som do 19rokov . Otec opustil mamu ešte keď bola tehotná. Nasledovne na mňa neplatil ani korunu.  V roku 1999 moja  mama súdnou cesto požiadala o platenie výživného. To mi bolo aj schválené vtedy ešte vo výške 300 SK, k tomu mi mal ešte uhradiť aj zaostalé výživné vo výške 34.500,- SK. Túto dlžnú čiastku mu súd nariadil platiť spolu s bežným výživným vo výške 100 SK. Následne mojej mame do dnešného dňa nedal ani cent. Nakoľko moju mamu odradilo dalšie vymáhanie a "naťahovačky" nechala celú záležitosť ležať. Mám nárok na nejaké peniaze ak by som sa rozhodol ich rozhodol získať teraz po takej dlhej dobe?  Dakujem za odpoveď.
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 15.10.2010, 20:14:47
Odpoveď na otázku Dobrý večer,

nakoľko v tomto čase ešte nebol platný zákon o náhradnom výživnom, preto sa vo veci vymáhania spätného výživného, kvôli valídnej odpovedi, obráťte na našu právnu poradňu. 
výživné
Autor: Katka, zaslané: 15.10.2010, 15:21:22
Prajem pekný deň. Poprosila by som o vyjadrenie k mojej teme.
Rozvedený muž plati výživné na dieťa, ktoré žije s matkou. Matka je však dlhodobejšie PN a nachádza sa v liečebni. Vznika matke potreba zaplatit otcovi dieťaťa výživné na dieťa? Obidvaja majú predsa povinnosť prispievať na dieťa, no matka sa momentálne o dieťa nestará už 3 mesiace. Alebo je oslobodená od platenia výživného nakoľko je PN?
A ešte by som sa chcela informovať ako postupovať v prípade, ked matka zanedbáva starostlivosť o dieťa. Jej mesačný príjem je len výživné od otca dieťa. Ona je nezamestnaná a ani nemá snahu si hľadať prácu. Je to už tak 1rok. Výživné v podstate minie na zaplatenie nájmu a bežné výdavky a tým pádom na dieťa neostane. Nemá aj matka povinnosť prispievať finančne na dieťa?Všetky výdavky platí otec (školu, ošatenie, krúžky). Dá sa táto vec - aby aj matka určitou sumou peňazi (z výživného) prispievala na dieťa a aj ona sama svojimi peniazmi, napadnúť súdom?

Za odpoveď vopred dakujem
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 15.10.2010, 17:39:08
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

v súdnom rozhodnutí je presne stanovené komu je dieťa zverené do starostlivosti a aká je výška výživného na nezaopatrené dieťa. Ak dôjde k zmenám skutočnosti, alebo zanedbávaniu starostlivosti, je potrebné požiadať súd o zverenie do starostlivosti inej osobe a požiadať o výživné na dieťa. 
otazky opatrovatelky
Autor: milka, zaslané: 15.10.2010, 13:49:01
Dobry den.Mam par otazok.Mam priznany opatrovatelsky prispevok do ktoreho mi matka ma prispiet sumou 82eur pretoze jej mesacny prijem /starobny dochodok/ prevysuje 1,3 nasobok sumy zivotneho minima....,Pytam sa co konkretne hradim ja /opatrovatelka-dcera/ z opatrovatelskeho prispevku?Ja si myslim ze to je moj plat za opatrovanie /plienkovanie ,umyvanie,krmenie./Druha otazka:Co konkretne si hradi opatrovana zo svojho starobneho dochodku /zijuca v domacnosti opatrovatelky-dcery/ lieky,cast nakladov na stravu?Tretia otazka: Ma zo svojho dochodku platit byt v ktorom nebyva ?    dakujem.                                                                                                                                                 
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 15.10.2010, 14:25:04
Odpoveď na otázku Dobrý deň,pojem opatrovateľský príspevok je všeobecne používaný pojem. Ak ste poberateľkou peňažného príspevku na opatrovanie vyplácaného prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, tak ste v rozhodnutí o priznaní uvedeného príspevku mali uvedenú sumu, ktorá patrí opatrovateľovi. Poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie je celodenné, osobné a riadne opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (opatrovaného). Ak je Vaša mama plienkovaná, tak si môže podať žiadosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytovanie peňažného príspevku na hygienu. Ak ste zamestnaná ako profesionálna opatrovateľka prostredníctovm obecného alebo mestského úradu, tak máte v pracovnej zmluve dohodnuté podmienky a odmenu za vykonávanie opatrovateľskej služby. Vaša matka by mala mať rozhodnutie, v ktorom je uvedené, pri akých úkonoch jej máte pomáhať a akú finančú úhradu musí ona zaplatiť za poskytované sociálne služby. Finančné náklady na stravu, lieky a náklady spojené s ubytovaním si musíte dohodnúť medzi sebou. Poprípade si nechajte spísať aj nájomnú zmluvu, ak to chcete mať oficiálne podložené hradenie finančných nákladov spojených s ubytovaním.  

Pri peňažnom príspevku na opatrovanie je výpočet príspevku ustanovený zákonom. Je diskriminačné, že príspevok je vo výške rozdielu medzi max. výškou príspevku 206,36 eur a príjmom opatrovaného nad 1,3 sumy životného minima. Nato je potrebné upozorniť MPSVaR SR , my to nevyriešime len konštatujeme.
aktivacny prispevok
Autor: cube25, zaslané: 14.10.2010, 18:19:43
Dobry vecer .Mam dokoncenu 3.rocnu ucnovku a teraz som zacal studovat externe na 4.rocnu strednu s maturitou mam narok na aktivacny prispevok?Za odpoved dakujem.
 
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 14.10.2010, 20:22:11
Odpoveď na otázku Dobrý večer,

je dôležité uviesť o akú formu štúdia ide.   
Rodičovský príspevok alebo materská?
Autor: Henika81, zaslané: 14.10.2010, 17:43:36
 Dobrý večer! Mam na Vas komplikovanu otazku dufam ze mi poradite, lebo socialne pracovnicky na urade si ma pinkaju od jednej k druhej a su strasne drze. A kazda mi povie ze nic nedostanem. Tak moja situacia je takato.Momentalne som v 3 mesiaci tehotenstva, som na ID polovicnom, na urade prace niesom, som dobrovolne nezamestnana nakolko mi to moj zdrav.stav nedovoluje aby som normalne pracovala. Bola som zamestnana len na dohodu  na 20hodin tyzdenne, momentalne som na PN na rizikovom. Ani marodku odo mna nikde nechceli zobrat, lebo ze ked nic nedostanem tak nemusim marodovat, ale ked musim byt na PN, tak co mam robit? Ale to je len jedna z mojich otazok. Ta najdolezitejsia je ta, ze na socialke mi povedali ze prvych 6 mesiacov  po porode nemam narok na ziadny prispevok, ci nejaku matersku, ze az potom 2,5 roka mozem brat rodicovsky prispevok z uradu socialky a rodiny. Ako to je vlastne, mam nejaky narok na poberanie nejakych  financii prvych 6 mesiacov po porode alebo nedostanem nic? Ja uz fakt neviem tie zeny na uradoch su take neochotne, drze a hlavne  vam v nicom neporadia, uz som z toho taka zufala, ze som tam z nich skoro potratila tak som sa rozculila. A este ak je potrebne, tak manzel je zamestany na polovicny 4 hodinovy uvazok, tam nieco spominali ze tam sa mi to vypocitava ci co, ja uz fakt  neviem. S manzelom byvame v podnajme, majetok ziadny, len akurat zariadenie v domacnosti. Budem Vam strasne vdacna za Vasu pomoc a rady. Za odpoved Vam vopred Dakujem!
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 15.10.2010, 06:22:21
Odpoveď na otázku Dobré ráno,

ak ste si neplatili dobrovoľné nemocenské poistenie najmenej 270 dní za posledné dva roky, tak aj keď máte vystavený doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti (PN), nebudete mať vyplácané nemocenské dávky. Pri práci vykonávanej na dohodu sa neodvádzajú povinnné odvody na nemocenské poistenie. Nárok na rodičovský príspevok Vám vznikne dňom narodenia Vášho dieťaťa. Žiadosť o poskytnutie uvedeného peňažného prípevku a ostatných príspevkov súvisiacich s narodením dieťaťa sa podáva na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - odd. štátnych sociálnych dávok. Z Vášho dotazu dedukujeme, že Vám zrejme bolo doporučené, aby ste si podali žiadosť o poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej. Ak by ste mali záujem, tak Vám môžeme orientačne vypočítať, či Vám vznikne nárok na túto dávku.
Aktivacny prispevok
Autor: Lucia2402, zaslané: 14.10.2010, 17:10:46
Dobry den rozhodnutie mi socialna pracovnicka nedala iba mi povedala ze mi riaditelka aktivacny zamietla .Ako mam dalej postupovat za odpoved dakujem. 
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 14.10.2010, 20:18:52
Odpoveď na otázku Dobrý večer,aktivačný príspevok Vám patrí pri externom štúdiu. Po podaní žiadosti Vám určite bolo doručené rozhodnutie, v ktorom bolo uvedené na aké príspevky k dávke máte nárok. Voči rozhodnutiu ste sa mohli odvolať v lehote do 15 dní odo dńa doručenia. Ak ste sa neodvolali, je potrebné podať sťažnosť na oddelenie kontroly úradu práce alebo požiadať o preskúmanie rozhodnutia prokurátorom.  No najdôležitejšie je si uvedomiť, že aktivačný príspevok patrí pri externom vzdelávaní a v prípade, že má úrad iný názor, je potrebné žiadať vysvetlenie a ustanovenie zákona,  podľa ktorého úrad postupoval.   
Aktivacny prispevok
Autor: Lucia 2402, zaslané: 14.10.2010, 15:55:16
 Dobry den prajem.Ja som Vam pisala vcera ohladom aktivacneho prispevku ,ja som  nenastupila na vysoku  skolu Odbor ;socialno -vychovny pracovnik je stvorrocne a konci sa maturitou. Na urade prace som nahlasila ze som nastupila na externe studium doniesla som im doklady ale tam mi oznamili ze na aktivacny prispevok nemam narok .Pracovnicka socialneho uradu mi povedala ze Pani Riaditelka z Veducim mi prispevok zamietli pretoze mam ucnovku dokoncenu ze vraj stat hradi iba prve studium .Tak ze neviem ci mam narok alebo nie Poradte mi,Za odpoved Vam dakujem.
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 14.10.2010, 16:28:00
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

aktivačný príspevok patrí občanovi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi posudzuje na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomosti, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia, ak splnili podmienky nároku na dávku. Ako sme Vám už písali v predchádzajúcej odpovedi, aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a zvyšuje si kvalifikáciu aj formou externého štúdia. Pri externom štúdiu zákon nerozlišuje, či je to stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium. Ak ste obdržali zamietavé rozhodnutie, že Vám nepriznávajú aktivačný príspevok, tak ste sa mohli do 15 dní od prevzatia rozhodnutia odvolať.


Umiestnenie v sociálnom zariadení.
Autor: marína, zaslané: 14.10.2010, 11:58:15

Naša 80 ročná príbuznána by sa chcela prihlásiť na umiestnenie do sociálneho zariadenia. Nie je majiteľkou žiadnej nehnuteľnosti, len má doživotné právo bývania. Má nádej, že sa do takéhoto zariadenia dostane, alebo sú pre umiestnenie nejaké kritéria, okrem veku?   Ďakujem pekne za odpoveď.

Autor: Sociálny poradca, zaslané: 14.10.2010, 13:46:25
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

každé sociálne zariadenie sa riadí svojimi internými normami a preto je potrebné sa informovať na počet voľných miest a podmienky prijatia v konkrétnom zariadení. 
PN info
Autor: viera4, zaslané: 14.10.2010, 10:43:11
 Dobrý deň. Minule som sa Vás pýtala ohľadom mojej PN
minulý rok som bola pn od 1.6.2009  do 16.8.2009.
tento rok som pn od 22.2.2010 do  trvá. Vy ste mi odpovedal že :
 Podľa našich prepočtov už máte 52 týždňov trvania PN.  Ak by ste chceli ísť na PN po zániku nároku na nemocenské (uplynie obdobie 52 týždňov PN), tak  nemocenské poistenie musí trvať najmenej 26 týždňov od skončenia poslednej dočasnej pracovnej neschopnosti(Vašej súčasnej PN). 

Medzi týmito dvoma PN po mojom počitani mi vyšlo 27 tyždňov  keď som Vás dobre pochopila čiže PN v tomto roku by sa mi nemala počitať 52 týždňov? Alebo som to pochopila zle?
Upozorní ma soc. poisťovňa na koniec podporného obdobia?
Ďakujem za odpoveď
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 14.10.2010, 13:49:18
Odpoveď na otázku Dobrý deň,

sociálna poisťovňa Vás nemusí informovať o ukončení podporného obdobia, no môže Vás na to upozorniť Váš lekár, ktorý PN vystavil. Pochopili ste našu odpoveď správne, no Váš výpočet môže byť zlý a preto Vám odporúčame, zistiť si obdobie povinného poistenia na príslušnej sociálnej poisťovni.
ťzp
Autor: simona, zaslané: 13.10.2010, 21:54:24
prepacte mi zle som si precitala vasu druhu odpoved, a som sa pet spitala vas ohladne co ho ste mi uz odpovedali. este raz prepacte.
Autor: Sociálny poradca, zaslané: 14.10.2010, 05:28:30
Odpoveď na otázku Odpovedali sme Vám v pedchádzajúcom dotaze.
Naposledy pridané články
Obrázok

Charles Dickens a epilepsia

Dátum: 03.12.2013 16:14:30
Autor: Soňa Juriková
Obrázok

Žijete v súlade s vašimi vnútornými hodinami?

Dátum: 03.12.2013 16:08:33
Autor: Dobroslava Medvecová
Obrázok

Unikátna operácia martinských urológov

Dátum: 25.07.2013 18:25:16
Autor: Soňa Juriková
© Copyright 2010, Infopacient. All rights reserved. Edičné princípy